เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058619
หมายเลขทรัพยากรi00110304
บาร์โค้ด30020000976813
เล่มvol. 39 no 11 (Nov.) 2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า8 Nov 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0