เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00110498
บาร์โค้ด30020000977076
เล่มvol. 143 no. 3 (Nov.) 2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า16 Nov 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0