เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00110502
บาร์โค้ด30020000977100
เล่มvol. 52 no. 4 (Oct.) 2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า16 Nov 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0