เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00110484
บาร์โค้ด30020000977183
เล่มvol. 33 no. 9 (Nov.) 2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า16 Nov 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0