เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00110768
บาร์โค้ด30020000977589
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 7 (พ.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Dec 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0