เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00110766
บาร์โค้ด30020000977621
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1581 (03 ธ.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า4 Dec 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0