เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00110776
บาร์โค้ด30020000977662
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 113 (ธ.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า13 Dec 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0