เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00110833
บาร์โค้ด30020000977746
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า15 Dec 2010
จำนวนครั้งที่ยืม1