เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00110953
บาร์โค้ด30020000977829
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1582 (10 ธ.ค.) 2553
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า18 Dec 2010
จำนวนครั้งที่ยืม1