เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00110887
บาร์โค้ด30020000977886
เล่มvol. 143 no. 4 (Dec.) 2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า16 Dec 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0