เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00110951
บาร์โค้ด30020000978009
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1583 (17 ธ.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า18 Dec 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0