เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00110889
บาร์โค้ด30020000978017
เล่มvol. 33 no. 10 (Nov.) 2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า16 Dec 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0