เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00065100
หมายเลขทรัพยากรi00111339
บาร์โค้ด30020000978272
เล่มvol.10 no.1 1989
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า6 Jan 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0