เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00111303
บาร์โค้ด30020000978538
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 4 (ต.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Jan 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0