เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00111288
บาร์โค้ด30020000978694
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1585 (31 ธ.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Jan 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0