เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00111362
บาร์โค้ด30020000978728
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า10 Jan 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0