เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00111367
บาร์โค้ด30020000978744
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1586 (07 ม.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 Jan 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1