เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00111465
บาร์โค้ด30020000978876
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1587 (14 ม.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า18 Jan 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0