เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00111619
บาร์โค้ด30020000980187
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ต.ค.) 2544
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า26 Jan 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0