เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00111622
บาร์โค้ด30020000980302
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 1/ม.ค.2552
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า26 Jan 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0