เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00111719
บาร์โค้ด30020000981144
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1589 (28 ม.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า2 Feb 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0