เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00111821
บาร์โค้ด30020000981466
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 5-7 (มี.ค.-พ.ค.) 2531, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2-3 (ธ.ค.-ม.ค.) 2531-2532
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Feb 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0