เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00111914
บาร์โค้ด30020000981581
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1590 (04 ก.พ.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Feb 2011
จำนวนครั้งที่ยืม2