เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00111970
บาร์โค้ด30020000981664
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (ม.ค.) 2553
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า11 Feb 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0