เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00112032
บาร์โค้ด30020000981854
เล่มvol. 135 no. 1-4, spp.46 (Jan.-Apr.) 2008
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Feb 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0