เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058508
หมายเลขทรัพยากรi00112082
บาร์โค้ด30020000982050
เล่มvol. 69 no. 4 (Winter) 2011
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า23 Feb 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0