เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00094573
บาร์โค้ด30020000988586
เล่มvol. 50 no. 4 (OCT.) 2008
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า28 Nov 2008
จำนวนครั้งที่ยืม0