เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00094063
บาร์โค้ด30020000988602
เล่ม8,88/พ.ย.2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า18 Nov 2008
จำนวนครั้งที่ยืม0