เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00093835
บาร์โค้ด30020000988826
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 11 (ก.ย.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Nov 2008
จำนวนครั้งที่ยืม0