เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00121318
บาร์โค้ด30020000988909
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 7 (พ.ค.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า24 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0