เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00121267
บาร์โค้ด30020000988925
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 6 (เม.ย.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า24 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0