เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00093813
บาร์โค้ด30020000989006
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1 พ.ย.2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Nov 2008
จำนวนครั้งที่ยืม0