เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00094158
บาร์โค้ด30020000991457
เล่มปีที่ 34 ฉบับที่ 4 ต.ค.2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า19 Nov 2008
จำนวนครั้งที่ยืม1