เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061127
หมายเลขทรัพยากรi00094407
บาร์โค้ด30020000993768
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า25 Nov 2008
จำนวนครั้งที่ยืม6