เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061045
หมายเลขทรัพยากรi00094312
บาร์โค้ด30020000993867
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า21 Nov 2008
จำนวนครั้งที่ยืม11