เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061079
หมายเลขทรัพยากรi00094352
บาร์โค้ด30020000994162
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า24 Nov 2008
จำนวนครั้งที่ยืม5