เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061091
หมายเลขทรัพยากรi00094366
บาร์โค้ด30020000994204
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า24 Nov 2008
จำนวนครั้งที่ยืม4