เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061129
หมายเลขทรัพยากรi00094409
บาร์โค้ด30020000994402
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า25 Nov 2008
จำนวนครั้งที่ยืม1