เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00036310
หมายเลขทรัพยากรi00095186
บาร์โค้ด30020000996316
เล่ม CD-ROM
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBooks (7th floor)
วันที่นำเข้า22 Dec 2008
จำนวนครั้งที่ยืม0