เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062654
หมายเลขทรัพยากรi00098461
บาร์โค้ด30020001025081
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บPamphlet (Contact Counter Service 8th floor)
วันที่นำเข้า7 Apr 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0