เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00063114
หมายเลขทรัพยากรi00099271
บาร์โค้ด30020001033283
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า20 May 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0