เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00063257
หมายเลขทรัพยากรi00099508
บาร์โค้ด30020001035684
เล่มCD
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBooks (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Jun 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0