เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00063493
หมายเลขทรัพยากรi00100027
บาร์โค้ด30020001038415
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า24 Jun 2009
จำนวนครั้งที่ยืม1