เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00064124
หมายเลขทรัพยากรi00101401
บาร์โค้ด30020001047846
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า20 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0