เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069450
หมายเลขทรัพยากรi00109732
บาร์โค้ด30020001132010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า12 Oct 2010
จำนวนครั้งที่ยืม4