เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068914
หมายเลขทรัพยากรi00108907
บาร์โค้ด30020001134263
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า30 Aug 2010
จำนวนครั้งที่ยืม2