เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055039
หมายเลขทรัพยากรi00110672
บาร์โค้ด30020001144155
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า30 Nov 2010
จำนวนครั้งที่ยืม7