เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069922
หมายเลขทรัพยากรi00110429
บาร์โค้ด30020001144981
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า15 Nov 2010
จำนวนครั้งที่ยืม6