เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069440
หมายเลขทรัพยากรi00109685
บาร์โค้ด30020001148644
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า8 Oct 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0