เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00072469
หมายเลขทรัพยากรi00115485
บาร์โค้ด30020001208620
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า4 Aug 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0